Igor Szut

Igorek urodził się jako zdrowy chłopiec. W 16 miesiącu życia zdiagnozowano u niego autyzm dzięcięcy. Nastąpiła recesja. Chłopiec stracił wzystkie zdobyte dotychczas umiejętności. Dzięki zebranym datkom, możliwa będzie rehabilitacja chłopca oraz pokrycie kosztów leczenia.

Fundacja "JiM"
1% KRS 0000127075
Cel szczegółowy: 1871 Igor Szut

Message Us
-->