POIG 8.4 Etap II

ETAP II

Z przyjemnością informujemy, że firma e-SBL.net sp z o.o. zakończyła realizację II etapu budowy szerokopasmowej sieci informatycznej na terenie Gminy Chełm Śląski.
Projekt uzyskał  dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.08.04.00-24-174/12

W wyniku realizacji projektu, na terenie Gminy Chełm Śląski, na obszarze nie objętym budową w etapie I projektu została wybudowana nowoczesna infrastruktura światłowodowa, a dla 300 beneficjentów zostały wykonane przyłącza światłowodowe bezpośrednio do domu ( FTTH ).
 

Message Us
-->